Är det skolstart på gång?

Är det kanske så att du har ett barn som nått skolåldern eller når den snart? Att börja skolan som sjuåring är ofta spännande och roligt. Många barn förbereds ju för skolan genom att först gå i förskola, men första klass så blir det ju lite så att säga mer allvar av det hela. Nu får man en egen skolbänk, Läs mer på Cadiform om ergonomiska sådana. Skolan startar alltid på hösten, så än har ni tid att förbereda er för detta. Det kan vara trevligt att köpa en fin skolväska och lite annat inför starten. Som pennfack, pennor, suddin, omslagspapper för böcker och så vidare.

Att börja skolan

Barn som är bosatta i Sverige har rätt till utbildning och nästan alla barn har också skolplikt. Skolplikt innebär att barn ska delta i skolans verksamhet. Idag är det skolplikt från 6 års ålder, som är den ålder de börjar i förskolan. Det finns dock förslag på att det ska gälla från 5 års ålder. 

Det händer att en deel barn inte är redo för förskoleklassen det år som jämnåriga kompisar börjar.  Det kan därför vara möjigt att få börja ett år senare. Det finns en del särskilda skäl att skjuta upp skolplikten. Det kan vara att barnet har en utvecklingsstörning, en funktionsnedsättning eller en sjukdom. Det skulle också kunna gälla sent födda barn eller barn som inte hunnit lära sig språket. 

Det är din kommun som avgör om ditt barn anses ha särskilda skäl för att få skjuta upp skolplikten.

4 Feb 2022