Om Oss

X Publishing, Ditt barnboksförlag

X Publishing startade våren 2007 med tanken att utveckla och statushöja ungdomslitteraturen, visa på dess potential i höjd, bredd och litterär kvalitet. Begreppet crossover kom att omfatta mycket av det förlaget arbetar för, i form av gränsöverskridanden. Sedan dess har X Publishing ambitioner utvidgats till att gälla även den mer traditionellt sett vuxna kategorin skönlitteratur. Och två facklitterära produktioner! Ytterst har X Publishing motivation handlat om litterära explosioner och om demokrati. X Publishing gav under åren ut 35 titlar. Låt vargarna komma blev den sista utgivna boken under förlagets flagg. Här kan Du läsa en intressant artikel från DN om X publishing.

X Publishing VÄNDE BLAD i slutet av 2013. Ibland tar vägar oväntade riktningar, och livet bortom vardagen gör sig påmint. IBLAND BARA MÅSTE MAN ta beslut som är svåra men rätt, på så vis att de är nödvändiga.

Pressrelease X Publishing 27 november 2013; Vi bakom X ublishing har kommit till en punkt där vi behöver tänka på hälsa och privatliv. Ett förlag av vårt slag kräver idag energi och full uppmärksamhet alla dagar på året, vilket kan bli en svårlöst ekvation när man även har annat än företaget att ta itu med. Vi har under hösten ställts inför nya utmaningar och två möjligheter: Att göra en anpassning av utgivningen och bli något annat än vad vi vill vara, eller att lägga ner. Så sett finns för oss bara ett val. I skrivande stund pågår förhandlingar med intressenter om en möjlig överlåtelse av vår utgivning, eller andra för oss intressanta lösningar. Vi håller dörrarna öppna, detta med våra författarskap och titlar för ögonen. Vi har gott hopp om att hitta den bästa av möjliga lösningar. Alla ni som någon gång och på något sätt har varit involverade i X Publishing och bidragit till att vi har fått uppleva några av våra livs bästa, mest lärorika, svindlande och minnesvärda år, ni som har lagt er genialitet, tillit och era manus i våra händer, ni som har hejat och uppmuntrat, listat ut vad vi vill åstadkomma: Från djupet av vårt hjärta, tack. Och alla ni som på ert egna vis kan komma att fortsätta i X-anda: Inget skulle göra oss gladare. Länk till pressrelease.

X Publishing böcker ges numera ut av Gilla böcker.

Vi rekommenderar istället följande liknande verksamma företag inom barnlitteratur: