Bra använda simhjälpmedel när barnen ska börja simma

Det är bra att redan i tidig ålder låta barnen bli vana vid vatten. När de är riktigt små så kkan de plaska i badkaret hemma och även där kan de få in vana att vara i vatten och under vatten. När det är dags att vara i bassäng, pool eller annat vatten kan det vara lämpligt med simhjälpmedel som armpuffar eller armringar till exempel. Det finns även det som heter flythjälpmedel, men det är inte samma sak. Det är inte bra att låta barnen bli beroende av att ha saker som hjälper dem flyta, utan de ska lära sig att kunna göra det själva. Simhjälpmedel som armringar, armpuffar eller simpuffar är bra då de möjliggör att barnet kan öva på att ha balans och koordinationen samt att de kan utveckla simkunskaperna. Se till att börja med simhjälpmedel för att sedan testa utan. 

Bra lära barnen simma tidigt

Det är som sagt bra att ge barnen vana vid vatten redan tidigt. Det finns babysim samt att ni kan använda er av badkaret hemma. När barnet sedan är i lämplig ålder är det inte fel att låta dem gå i simskola, alternativ att du lär ut på egen hand om du vet hur du ska göra. Det är viktigt att låta ditt barn lära sig att klara sig i vattnet, då det är en livisviktig kunskap detta med att kunna simma.  Att hamna i vattnet utan att kunna simma kan annas ge förödande konsekvenser, så det är bra att lära dem det!

7 May 2020