Hur blir en bok till egentligen?

Böcker är det bästa som finns! Men hur går det till att skapa en bok egentligen? Vi berättar de olika stegen som krävs innan du kan sätta dig ner och läsa en bra bok. 

Steg 1 - Författaren skapar

Med sin fantasi, erfarenhet och genom att forska så bygger författare upp en historia. Mankan likna det vid att sätta ihop en perfekt hamburgare. Först ska man ha en inledning, som är brödet. Sedan lite handling som är salladen och dressingen och sedan en huvudhandling som allting kretsar omkring. Det är då hamburgarköttet. Sista delen i en bra berättelse är ett avslut, som då är det sista brödet. 

Steg 2 - Förlaget tar över

Efter att författaren är klar så tar förlaget över alltihop. De ser till att det blir lagom många ord på sidorna, och ser också till att det kommer bilder som hör ihop med texten om inte författaren gjort det själv. Sedan skickas allt till ett modernt tryckeri. Boken trycks och binds ihop på en och samma gång och är sedan redo att skickas ut till bokaffärer, bibliotek och andra ställen dör du kan hitta böcker. 

Tryckerier i Sverige kan faktiskt trycka böcker åt dig om du vill. Du har exempelvis ett tryckeri i Gävle som heter Wikmans som gör tryckjobb av olika slag. Du hittar dem här: https://www.wikstroms.se/tryckeri-gavle/. De kan fixa boktryck, reklam, bilder och mycket annat. Om du går till deras sida så kan du läsa mer omhur ett modernt tryckeri fungerar, och också få kontakt med dem om du vill. 

2 Feb 2020