Vad kostar en vårdnadstvist?

Ibland är det så att en familj splittras, mannen och kvinnan skiljer sig och barnet eller barnen kommer i kläm, särskilt om det uppstår en vårdnadstvist. Är man en familj är det båda föräldrarna som  bär det praktiska ansvaret för ett barns personliga utveckling, hälsa och välbefinnande.  Vid en skilsmässa kan det bli en tvist mellan föräldrar om vem som ska vara barnets vårdnadshavare. Oftast avgörs tvisten av en domstol. Då utgår de från barnets bästa, inte föräldrarnas tyckande eller behov. Det kostar ofta pengar att anlita en advokat för att få hjälp med tvisten. Dock finns det rättsskydd vid vårdnadstvist. Det innebär att du kan få ersättning genom rättsskyddet i hemförsäkringen för kostnaderna som det blir för att anlita ett juridiskt ombud. Du måste som regel ha haft en hemförsäkring under en sammanhängande period om två år för att kunna utnyttja rättsskyddet.

5 viktiga saker att känna till om en vårdnadtvist

  • Det domstolen utgår från är att föräldrarna ska försöka ha gemensam vårdnad.
  • Om det är gemensam vårdnad så innebär det att båda föräldrar gemensamt ska fatta alla beslut som rör barnet. Det fungerar bara om båda föräldrarna är överens.
  • När det blir en vårdnadstvist så utgår domstolen utifrån vad som är bäst för barnet.
  • Barnets egna vilja om var de vill bo har betydelse för domstolen vid en vårdnadstvist, men den är inte avgörande. 
  • Ett barn har rätt till kontakt med båda föräldrarna

Varför uppstår det vårdnadstvist?

Oftast så uppstår en tvist om vårdnaden när en eller båda parter anser sig vara den person som är mest lämpad för att fatta beslut för barnet. Det kan även vara att en ena eller båda anser att den andra vårdnadshavaren inte har förmåga eller omdöme att fatta aktuella beslut. Ibland handlar det om att ena parten är missbrukare, eller missköter barnet, ibland är det på grund av att man hyser avsky eller förakt för sin partner på grund av olika saker, som gör att man anser att man vill vara ensam vårdadshavare.

Barnets bästa är alltid det som går först, inte hur mamman eller pappan känner det. 

13 Jun 2020